Головний інженер

Загальна інформація

Генпідрядна будівельна організація ТзОВ «БК ПРОГРЕСТЕХБУД» (ЖБК «ВАШ ДІМ») підрозділ Концерну ГАЛНАФТОГАЗ запрошує до співпраці головного інженера.

Підприємство виконує будівельно-монтажні роботи у сфері житлового багатоповерхового будівництва у м. Львові. Детальніше про об’єкти будівництва на сайті http://vashdim.com.ua/

Вимоги до кандидатів:

 • вища будівельна освіта
 • вміння читати будівельні креслення
 • вміння планувати роботу, відповідно до погоджених на визначений період обсягів виконання робіт
 • знання технології виконання будівельно-монтажних робіт
 • знання специфіки виконання монолітних робіт та необхідної оснастки, контроль якості виконання монолітних робіт, досконале розуміння креслень розділу проектів «КБ»
 • навики управління бригадами, виконавцями робіт на будівельному майданчику (50-100 чоловік)
 • вміння організувати ефективний робочий процес на всіх етапах будівництва
 • вміння організувати і нести відповідальність за якість і терміни виконання робіт.

Обов’язки:

 • Здійснювати керівництво виробничо-господарською діяльністю підрозділу.
 • Вивчати проектно-кошторисну документацію, з’ясовувати всі вимоги до якості будівельно-ремонтних робіт згідно проектних рішень та укладеного договору.
 • Забезпечувати постійне підвищення рівня технічної підготовки виробництва, його ефективності, скорочення матеріальних, фінансових і трудових витрат на виробництво продукції, робіт (послуг), високу їх якість, довговічність згідно з державними стандартами, технічними умовами і вимогами конструювання, раціональне використання виробничих фондів і всіх видів ресурсів.
 • Забезпечувати своєчасну і якісну підготовку виробництва, технічну експлуатацію, ремонт і модернізацію устаткування, досягнення високого рівня якості продукції в процесі її розробки і виробництва.
 • Забезпечувати своєчасну підготовку технічної документації (креслень, специфікацій, технічних умов, технологічних карт).
 • Забезпечувати дотримання підлеглим персоналом послідовності та технології проведення будівельно-ремонтних робіт на об’єкті, здійснювати контроль якості виконаних робіт, не допускати браку в роботі.
 • Вимагати від підпорядкованого персоналу перероблення незадовільно виконаних робіт.
 • Забезпечувати відповідність якості будівельно-ремонтних робіт вимогам замовників та чинної нормативно-технічної документації.
 • Виявляти причини, які викликають погіршення якості будівельно-ремонтних робіт, приймати необхідні заходи щодо їх попередження та усунення.
 • Вживати заходи щодо удосконалення організації будівельного виробництва, праці та управління; впровадження обчислюваної техніки, механізації й автоматизації управлінських робіт.
 • Координувати роботу виконробів, встановлювати бригадам виробничі завдання по обсягу проведення будівельно-ремонтних робіт на об’єкті, контролювати їх виконання.
 • Контролювати за дотриманням норм перенесення тягарів, чистоти та порядку на робочих місцях.
 • Організовувати та контролювати виконання планів роботи з охорони праці, впроваджувати вимоги Закону України “Про охорону праці”, стандарти, правила, інструкції на підприємстві.
 • Забезпечувати підготовку та підвищення кваліфікації кадрів.
 • Забезпечувати гарантійне обслуговування зданих об’єктів.
 • Здійснювати контроль за виконанням посадових обов’язків підлеглих йому працівників.
 • Контролювати дотримання робітниками виробничої та трудової дисципліни, вносити пропозиції про накладення на порушників дисциплінарного покарання.
 • Безперервно підвищувати свою кваліфікацію.

Особисті якості:

 • відповідальність
 • організаційність
 • наполегливість
 • ініціативність
 • робота на результат

Випробувальний термін – три місяці.

З кожним працівником індивідуально укладається договір цивільно-правового характеру з подальшим заключенням трудового договору.

Оплата праці – за домовленістю по результатам співбесіди.

Контактна особа:

Любомир Тарасович 067-672-66-30